Архив - групи за личностно развитие -

Да чуваш гласа на душата

28 дневна он-лайн група за изграждане на навици за емоционална осъзнатост

Наближава Новолуние в Рак.

Според астролозите това е времето, когато природните цикли подкрепят новите начала и посяването на семената на желанията. Пак, според тях, енергията на това Новолуние е двойно по-силна, защото Луната се намира в своя собствен знак – на Рака. И, въпреки че остана само една седмица дотогава, ми се прииска да стартирам именно тогава един проект, който зрее в ума ми повече от година. Отнася се до изграждането на нови мисловни навици.

Самата идея за важността на изграждането на нови мисловни навици – на нови нагласи, с които да реагираме по различен начин на случващото се в живота ни, дойде от една друга тема, която също ме вълнува напоследък – темата за опростяването на живота ни. По някаква причина на английски думата за опростяването ми звучи по-добре – simplifying.

До можем да опростим живота ни е голяма благословия. За мен това е директният път към освобождаване от излишния стрес – просто като развием умението да насочваме вниманието си само към най-същественото. Когато престанем да се разпиляваме в сто неща и сме свързани само с най-важното, ние по един естествен начин започваме да се отпускаме и хармонизираме с потока на живота. Нарасналата вътрешна хармония на свой ред подхранва здравето на тялото ни, изпълва ни с чувството за пълнота и душевно благополучие и прелива в хармоничните отношения с другите хора.

Така посоката на порочния кръг, в който сме тичали като хамстери във въртележка, притиснати от стоте неща за деня и многобройните задачи, постепенно започва да се променя. Колкото повече спокойствие и хармония настъпва в живота ни, толкова по-свързани със себе си се усещаме и разпознаваме кое е най-същественото. Колкото повече сме свързани със себе си и с най-същественото, толкова повече релаксация и хармония навлиза в живота ни.

Да опростим живота си като се освободим от несъщественото, се основава на способността да бъдем мъдри и да приоритизираме. Има обаче и още едно нещо, което помага за опростяването на нещата в живота – като превърнем сложното нещо в навик. Например, когато учим нов език, трябва да мислим за всяка една част на речта ни. Всичко изглежда толкова сложно – граматиката, новите думи и подредбата им в изречения. Когато обаче овладеем езика и наученото стане навик, вече не се налага да мислим как да кажем дадено нещо, а просто го казваме. Същото се отнася до всяко друго умение, което е изградено от множество елементи – такова като да научиш стъпките на един танц или да караш кола.

Умението да сме осъзнати за постоянно променящия се емоционален фон в нашето ежедневие е едно такова умение. Отнася се до такива различни компоненти на емоционалната интелигентност като способността своевременно да регистрираме промените в начина, по който се чувстваме, да отчитаме дребните им нюанси, да разбираме желанията, които ги пораждат, да можем да удържаме емоционалните си реакции, докато намерим подходящия начин да се погрижим за тях и да ги комуникираме с другите.

За мен емоционалната интелигентност е най-най-най-най-важното умение на психично здравия човек, защото именно тя е решаващият фактор, който стои зад физическото здраве, автентичния начин на живот, пълноценните взаимоотношения с другите и успеха в живота.

Но това не е всичко. Да сме в контакт с енергията на желанието и произтичащите от нея емоции, означава да чуваме гласа на душата си. Защото душата е енергията на желанието. Но това е една дълга тема. Отнася се до едно друго ниво на работа с човешките емоции – трансформация на желанието и първичната ни природа. Именно това е нивото, когато емоционалната интелигентност се превръща в друг вид интелигентност – духовна интелигентност.

И така, моята покана сега е към тези от вас, които искате да развивате навика за емоционалната осъзнатост. Начинът на работа и структурата на провеждане на груповата работа ще се основава на три елемента.

Първият е свързан с времето, необходимо за изграждането на един навик – според психолозите то е минимум 21 дни. Когато към тези 21 дни се добави още една седмица – в която да въведа теорията и основните елементи, които да се практикуват впоследствие, общо стават 28 дни. Двадесет и осем дни е продължителността на един лунен месец – времето, необходимо Луната да премине през всичките си фази, докато дойде време за следващото й новолунно раждане под някой друг знак от небесната мандала.

  • Двадесет и осем дни (четири седмици) е и продължителността на тази група.

Вторият е свързан с начина на провеждане, а именно он-лайн група, използваща ресурсите на социалната мрежа (затворена фейсбук група).

Аз съм групов терапевт и обичам работатата в група, защото тя многократно увеличава ползата от  психологическата работа със себе си – човек се учи не само от своя опит, но и от опита на другите хора. Учи се не само от обратните връзки, които давам на него, но и от обратните връзки, които давам и на другите хора. Разбира, че не е сам в трудния път към по-автентичен начин на живот, извиращ от по-дълбокото на душата му. Получава възможност да принадлежи към общност от хора, споделяща същите ценности като него. А он-лайн груповата работа добавя и това предимство, че човек има възможност сам избира времето, когато да участва в груповия процес – да чете, пише и споделя.

И тук идва третият елемент, който ми беше най-трудният за решаване. Отнася се до това как да създам условия за създаване на навик за толкова сложно нещо като емоционалната интелигентност. Нямам пред вид, че теорията за емоционалната интелигентност е сложно нещо. Самата теория не е никак сложна. Сложността идва, когато човек започне да прилага теорията на практика – в различните конкретни житейски ситуации. А именно в практиката се създават и навиците.

Реших това предизвикателство като опростих нещата – всичко ще се съсредоточи около работата с образа на вътрешното дете и моята роля ще бъде да ви уча как да бъдете любящ родител на това най-вътрешно ваше същество, чийто глас често бива пренебрегнат, нечут, критикуван и осъждан. Ще правя това, като всеки ден от седмиците за практикуване ще чета вашите истории за преживяванията на вътрешното ви дете и неговия диалог с родителя и ще ви давам обратна връзка и насока.

Затова, ако решите да участвате в тази група, се пригответе за много ангажирани и интензивни 28 дни. Именно вашата обвързаност с процеса на изграждане на този навик ще бъде решаващият фактор дали ще успеете да положите това изграждане на здрава основа, така че да има дълготрайна полза за вас.

Започваме следващата събота, 11 юли.

Броят участници е ограничен.

Заповядайте!