Архив - групи за личностно развитие -

Алхимични опити

Група за дълбочинна психологическа работа и себепознание

„Всеки психичен напредък на човека възниква от страданието на душата.“

Карл Юнг; CW 11, par. 497

„Хората ще направят всичко, няма значение колко е абсурдно, за да избегнат срещата с душите си. Човек не става просветлен като си представя фигури от светлина, а като прави тъмнината съзнателна.“

Карл Юнг, Psychology and Alchemy, Page 99

„Алхимията представлява проекция на космическата и духовна драма в лабораторни термини. Opus magnum, Великото дело, има две цели: избавление на човешката душа и спасение на космоса.“

Карл Юнг, C.G. Jung Speaking, Page 228

„Душата и тялото не са две неща. Те са едно.“

Карл Юнг, Zarathustra Seminar, Page 355

По един или друг начин, времето, в което живеем, предизвиква съвременния човек да развива психологическата си компетентност и емоционалната си интелигентност. Мотивацията за промяна обикновено идва чрез преживяването на личностни или междуличностни кризи, в които човек разбира, че не може да намери решение на своя проблем със стария си начин на мислене. Сред ресурсите за намиране на нов подход и гледни точки към предизвикателствата на живота са психотерапията, книгите за самопомощ, семинарите за личностно развитие, други форми на себепознание или духовни практики.

Тази група не е изключение. Тя обаче има и една специфика – целта й е подхранване на духовната интелигентност – същата тази, която ни кара да си задаваме въпросите за смисъла на живота; която ни подтиква да търсим скритите взаимовръзки на случващото се и разбирането му в контекста на По-голямата картина; която ни дава смелост да сме верни на себе си и да вървим по път, който по правило не е никак лесен; която ни помага да не изневеряваме на ценностите си въпреки болката от ограниченията и несправедливостите в света. В този смисъл тя е адресирана към хора, които са избрали като свой основен приоритет „срещата с душата си“ и ангажирано полагат всекидневни усилия да „правят тъмнината съзнателна„.

Нарекох я „алхимични опити“, защото именно алхимичното мислене е в самата сърцевина на моя метод на работа като психотерапевт. Това означава, че разпознавам ценността на човешкото страдание като средство и израз на душевни процеси, съдържащи огромен потенциал за радикална вътрешна промяна и трансформация. Не веднъж съм се изумявала да открия, че именно в областите на най-голямо страдание на човека се намира и най-ценното му духовно притежание,  но тъй като е проявено на нивото на материята, се е превърнало в страдание. Вече знам, че това, което ни тежи, и това, което ни придава тежест, т.е. „психичното олово“ и „психичното злато“, са едно и също нещо, но проявено на различни нива на съзнание на Аза.

Също така, нарекох психологическата работа „опити„, защото е чист изследователски процес и като всеки изследователски процес е пътуване в неизвестното. Подобно пътуване не предлага ясни отговори или преки пътища, защото отговорите идват от дълбокото и винаги отразяват уникалната ситуация на питащия. Това е причината алхимикът често пъти да е рисуван с опърлена коса, изцапан със сажди – недвусмислени следи от периодичните избухвания, които се случват в лабораторния процес.  Това е и причината индивидуационният процес, който в същността си е самотно занимание, да изисква „вървене по двама“ – вторият дава опората пред лицето на опасностите от срещата с несъзнаваното.

Намерението ми чрез тази група, обаче, е да създам среда, в която това вървене да бъде „вървене по шестима“ – максималният брой участници в тази група. Причината е, че като групов психотерапевт познавам огромните творчески възможности за психологическа работа чрез метода за влизане в роли чрез полето на знанието и знам, че той дава уникална възможност за именно такъв вид „алхимична работа“. Защото, „полето на знанието“ е просто друго име за „колективното несъзнавано“ в човешката психика, а „аламбикът„, т.е. съдът в алхимичния опус, не е нищо друго, освен човешкото тяло. Именно очарованието ми от срещата на Словото с Материята, на Логоса с Тялото, е истинската мотивация за инициирането ми на тази група. Думите на Юнг, че душа и тяло са едно и също нещо, за мен значат много.

И тъй като понякога и „моята коса е била опърляна от алхимичния процес в лабораторията на несъзнаваното“, условието за участие в тази група е вече да сме „вървели по двама“. Това означава да се познаваме предварително чрез индивидуална психологическа работа и да имаме изградена лична връзка. Също така намерението, с което влизам в тази група, е тя да бъде продължаваща във времето с постоянен състав на участниците (т.е. да не бъде еднократен семинар), така че да може да работим в по-голяма дълбочина с темите на участващите. Поради дълбочината на психологическата работа този формат е подходящ и за хора, които се обучават или вече работят в помагащите професии – психолози, психотерапевти, други, – които също имат нужда от подхранваща среда за своите вътрешни процеси.

Ако имате интерес, може  да се свържете с мен– място на провеждане ще бъде кабинетът ми в Панчарево, продължителността на груповата работа – един ден, такса участие – 150 лева. Първата дата на груповата среща ще се уточни допълнително.

Камелия Хаджийска

Няма повече свободни места!