Архив - групи за личностно развитие -

Алхимия на човешкото общуване 2-3 февруари 2013

практически семинар за себепознание и личностно развитие

Храмът на Светия Дух не е тялото, а взаимоотношенията.“

Мериън Уилямсън

Това е темата на моята следваща група – общуването като творческия инструмент за превръщане на взаимоотношенията в лаборатория за любов. Отдавна искам да направя група по темата за човешкото общуване, защото знам колко огромна е неговата роля за нашето щастие, успех и вътрешна сила. Безотносително дали става дума за отношения на работното място, партньорски взаимоотношения или друг вид отношения, това че потискаме нещо в себе си или го изразяваме по начин, който поражда отхвърляне и конфликти, има сериозни последствия върху нашето психично благополучие и душевна хармония. Често пъти единствената пречка пред това да се чувстваме добре не е нищо друго освен неспособността ни да намерим подходящите изразни средства, за да покажем нашите истински реакции, чувства и нужди.

Смятам, че една от основните нужди на времето, в което живеем, е нуждата от нов тип взаимоотношения, в чиято сърцевина стои автентичността и емоционално интелигентното говорене. Има отчаян глад от искреност във всички сфери на живота ни и това намира израз дори и в бизнеса и съвременните теории за новия тип лидери. Трудността е, че да сме искрени е доста сложно. Това означава да оставим маските, които ни предпазват от нараняване, и да покажем истинските си реакции, които показват нашата уязвимост, слабост,  гняв, страх или обърканост. Именно защото искреността често се свързва с опасност от разрив или нараняване, ние или се затваряме в себе си и мълчим, или ставаме критични и нападателни и така нараняваме другите. Не знаем начини, в които можем хем да сме искрени, хем да сме силни. В които да сме верни на себе си и да помагаме и на другите да бъдат верни на себе си. В които да бъдем автентични и това да не е за сметка на нашето или чуждото уважение и вътрешно достойнство.

Този семинар ще се занимава именно с тези начини. Нарекла съм го „алхимия на човешкото общуване“, защото в него ще изследваме как да направим това като извличаме сила от слабостта си, пораждаме близост от отчуждението, превръщаме страха в смелост, а чувството за превъзходство или малоценност – във вътрешно достойнство и уважение към другия. Това в сърцевината си е алхимия. Алхимията, която превръща „метала“ в „злато“, т.е. ограниченията във възможности, а различията в ресурси за обогатяване и разширяване.  Това е трудна задача. Знам това, защото лично и професионално се занимавам с темата за общуването от много време, а осъзнавам колко още много имам да уча в това отношение. Затова нагласите ми към този семинар са съчетание от желанието да споделя наученото от мен досега в областта на човешките взаимоотношения и същевременно отвореност към ново знание и прозрения от съвместната ни работа в групата.

Както обикновено, този семинар няма да бъде теоретичен, а практически – основан на работата през преживяванията в роли – както психодраматични роли, така и такива в полето на знанието. Това е така, защото знанието, извлечено от личните преживявания и отразяващо уникалната същност на отделния човек, има различна стойност – мотивира ни да направим промените в живота си в много по-голяма степен. Също така да се учим на общуване, общувайки с другите хора, в среда, която подкрепя здравословните форми на говорене, е творчество и е нещото, което винаги ме е вдъхновявало в работата ми с групи. А сега към обичайното вдъхновение се добавя и това, че тази тема в сърцевината си се отнася – всъщност – до любовта!

„Когато срещнеш някого, помни, че това е твоята среща. Както го видиш, така ще видиш и себе си. Както се отнасяш с него, така ще се отнасяш и със себе си. Както мислиш за него, така ще мислиш и за себе си. Никога не забравяй това, защото в него или ще откриеш, или ще загубиш себе си.“ Мериън Уилямсън

Не случайно представяйки темата за алхимия на човешкото общуване цитирам не кой и да е, а Мериън Уилямсън – авторката на книгата „Завръщане към любовта“. Защото за мен общуването е възможността да случим любовта в живота си на практика. И затова то е и ключ към душата ни.

„Преди да прочета Курс по чудеса бях изучавала много духовни и философски трудове. Имах чувството, че ме водят към величествена катедрала в ума ми, но щом стигнех до края на стълбите, вратата на църквата се оказваше заключена. Курсът ми даде ключа, който отвори вратата. Ключът, много просто, са другите хора.“ Мериън Уилямсън, „Завръщане към любовта“, с. 90

Това е. Просто е. Ключът към душата ни са другите хора. И от това как се свързваме с тях, ние отваряме портите на ада или на рая.

Камелия Хаджийска

Заповядайте!