Архив - групи за личностно развитие -

Енергията на радостта

и архетипът на Шута

29-30 септември

група за личностно развитие и себепознание

Много харесвам архетипа на Шута. В прекрасната книга на Керъл Пърсън Да пробудиш героите в теб – дванайсет архетипа, които ни помагат да намерим себе си и да преобразим нашия свят“, той е последният от представените там. В позитивните си форми именно той е източникът на енергията на радостта и насладата от живота „тук и сега“, а в най-развитите си степени – въплъщение на просветлението, свободата, преминаването отвъд илюзиите и постигането на вътрешната цялостност. Той е едновременно пръв и последен от архетипите, представени там, защото мястото му е много специално – той е както краят, така и новото начало. Затова в картите Таро неговото число е нулата, а наименованието, с което е представен там, е Глупакът.

„Ако Владетелят представлява Егото, осигуряващо порядъчно, в рамките на приличието изразяване на Душата, Шутът представя един принцип на цялостност, който е изцяло отвъд Егото и изразява вид психологическа цялостност, която не е изградена върху изключване. В това си качество Шутът както предшества създаването на Егото, така и го измества. По този начин Шутът е началото и краят на пътуването“. Каръл Пирсън, „Да пробудиш героите в теб“, с. 326

Мисля, че най-сетне вътрешните ми процеси ме доведоха до точката, в която мога да си позволя да преживея принципа на психичната цялостност не в рамките на сдържаното и овладяно благоприличие на Владетеля, а в свободната и лека енергия на Шута. Отговорността и сериозността на Владетеля, които толкова години доминираха живота ми, ще бъдат отново с мен, но само за да ми гарантират, че фриволната енергия на Шута няма да се изрази в сенчестите й форми. Защото, подобно на всяка архетипна енергия, енергията на Шута може да се прояви по два начина – позитивен и негативен.

В позитивните си форми това е нагласа към живота, в която доминира игривостта, насладата в настоящето, любопитството, жаждата за приключения, провокирането на статуквото, гъвкавостта, комбинативността и забавата. В негативните си форми Шутът се проявява като тотална липса на радостта от живота ни, което е неговата форма на проявление като отхвърлен принцип на психичния ни живот и когато се чувстваме безжизнени, потопени от скука и досада, или като манупулативно, безотговорно, глупаво, безцелно и неморално поведение. Да поканим архетипа на Шута в живота си означава да сме готови за среща с Вътрешното ни дете и всичко това, което детското в нас въплъщава – радостта от живота, играта, любопитството, но и дребните лъжи, липсата на зрелост и безотговорност.

„Шутът е аспектът на вътрешното дете, което знае как да играе, да бъде чувствено и да бъде в тялото. Този архетип е в корена на нашето базисно чувство за жизненост и жизнерадост, което се изразява като първично, детинско, спонтанно, игриво творчество. Той също е много аморална, анархистична, непочтителна енергия, взривяваща категории и граници. Добротата и послушанието на Невинния и Сирака са само част от това, което означава да бъдеш дете. Шутът е отговорен за детското желание да се опита всичко и да се прави всичко, дори забраненото, и на тайнствената способност на децата да знаят каква точно лъжа да кажат на своите родители, за да отърват кожата.“ същата книга, с.326

За мен е истинско предизвикателство да водя група по тази тема, защото твърде дълго съм била в енергията на Владетеля и Мъдреца.  Това, което ми дава увереност, че все пак ще се справя с твърде жизнената енергия на архетипа на Шута, е опитът ми от последната група, която водех – „Паразитът в нашите умове“. Оказа се, че един от най-ефективните начини за изтребване на „белите червеи“, изяждащи радостта и вярата в живота ни, не беше нещо друго, а именно смехът и чувството за хумор. Това беше толкова приятна и лека енергия, че след като приключи групата  си казах, че искам да продължа в тази посока. За всеки случай, за да съм сигурна, че Шутът ще бъде присъстващ в тази група, съм поканила и помощник, който има вроден таланта да се свързва и изразява в живота си енергията на този твърде жизнен за моята сатурнова натура архетип.

Ще разберете дали това е подходящата група за вас, ако се свързвате с написаното по-горе и с някоя от тези думички – свобода, провокиране на статуквото и остарелите правила без да се поражда враждебност, забавление, живеене „тук и сега“ и наслада от самия процес на правене на нещата, игра, гъвкавост и находчивост. Ако усещате, че животът ви е започнал да става скучен и досаден, това означава, че чувате Зовът  на този архетип.

Заповядайте!

Камелия Хаджийска

  • Място на провеждане – Голямата зала към Хотела на БАН, бул. Шипченски проход, 50
  • Цена за участие – 130 лева. За участници, които вече са участвали веднъж или два пъти – 120 лева, за хора с 3 и повече участия – 110 лева.
  • Продължителност от 10.00 часа до 19.00 и двата дена.
  • За записване – телефон 0898 710030 или e-mail: ka_hadjiiska@yahoo.com
  • Броят участници е ограничен.
  • Записване на нови за мен участници с предварително капаро от 70 лева.