Архив - групи за личностно развитие -

Гласът на душата, 1-2 юни 2013

Група за себепознание и личностно развитие

„Единственото нещо, което може да даде достъп до целта и смисъла на живота ти, е интуицията. Рационалността не може да направи това; може само интимната връзка с твоя вътрешен Аз.“Памела Крибе

Най-сетне дойде времето да обявя група по тема, която от доста време ме интересува – как по-ясно да чуваме най-вътрешния си глас – същият този, който е отвъд аргументите на рационалния ни ум и чийто източник на знаене е нашата най-вътрешна същност, душата ни. Изследователите на тази тема най-често го наричат „интуиция“, но на мен лично повече ми харесва понятието „инстинкт за истина“ в юнгианската аналитична психология. На тази тема най-вероятно ще посветя в бъдеще няколко статии, но за хората, които се интересуват не само от теорията, но и от практическото лично изследване по тази тема и биха искали да участват в групата, която сега обявявам ще кажа, че в нея ще изследваме нещата, които пречат или изкривяват да чуваме ясно този глас.

Много често правилните решения в живота ни изглеждат дълбоко ирационални и неразбираеми за ума ни и затова сме склонни дълго време да не се осмеляваме да ги предприемем. Също така вярното нещо за нас често пъти е различно от онова, на което сми научени да мислим, че е правилното. Има толкова много невидими за нас вътрешни психични фактори, които ни пречат да чуваме гласа на нашата най-вътрешна истина,  който отдавна крещи в нас, но ние продължаваме да сме глухи за нещата, които има да ни каже.

Поради дълбоко субективния характер на нашата вътрешна истина ние сме склонни да се съмняваме в интуитивното си усещане за правилност или истинност. Всъщност така е и редно, защото докато не установим здрав контакт с Цялостната си личност (а това е доста късен етап от процеса на индивидуация), интуитивното ни знание ще си пробива пътя си към нашето съзнание, натъквайки се на най-различни подводни камъни. Именно тези подводни камъни, които като счупен телефон изкривяват посланията от най-дълбокото ни несъзнавано, ще бъдат предмет на работата ни в тази група.

Както обикновено, това изследване и откриването на най-вътрешните отговори на нашите въпроси ще преминава през личните преживявания и влизането в роли от полето на знанието.

Ако тази тема ви е интересна, заповядайте!

Броят участници е ограничен.

Камелия Хаджийска