Архив - групи за личностно развитие -

От корените към короната

25-26 февруари 2012

група за личностно развитие и себепознание

Този път темата на предстоящата група ще бъде свързана с лекуване на връзката с родното ни семейство, което обхваща много неща – от разбиране на това кои са основните предизвикателства, които сме унаследили от тях, до освобождаването от негативните семейни модели и разпознаването на това, което ни прави по-истински и верни на себе си. Вече съм провеждала групи на подобна тема – Зовът на предците, Духовното ни ДНК, но този път нещата ще бъдат малко по-различни. Не само поради промените вътре в мен, които междувременно са се случили и ми помагат да тълкувам по-различно информацията от преживяванията с полето на знанието, но и защото бъдещето ще присъства не по-малко от миналото. И двете ни обуславят по различен начин – срещайки се в настоящето – единственото място, откъдето можем да ги променяме.

Понякога гледам на психотерапията като на 3D процес, в който минало, настояще и бъдеще са еднакво важни измерения за лекуване на психичните и душевни рани. Да изберем да работим само с едно от измеренията е добро, но не е достатъчно.  Ако свържа това с темата на предстоящата група, то е, че тя ще бъде своеобразно съчетание на лекуване на семейните корени – което е миналото и с което се занимават семейните констелации, с разпознаване на специфичните цели, към които е насочено съзнателното изграждане на нашето бъдеще и което е работата по нашето духовно развитие и развитието на семейната душа в частност. Едното е корените, от които идваме, за да се повдигнем над земята, другото е короната, която се е устремила към небето, Светлината и безкрая. За нашето дърво здравите корени са също толкова важни, колкото и короната. В тази група се опитвам да съчетавам метода на семейните констелации, които лекуват корените на нашия произход и родословие, с други методи за лечение на човешката душа, които ни свързват с бъдещето, с целта на нашето душевно развитие, със смисъла на произтичащото и най-важните зони на нашето израстване. За да се случи това, е необходим екип от съмишленици – хора, които имат подобни нужди и споделят подобни нагласи. Така че – ако това е вашето нещо – заповядайте!

Камелия Хаджийска