Архив - групи за личностно развитие -

Зовът на предците ни

Двудневен семинар за личностно развитие и себепознание

31 юли -1 август, 2010

“ …несъзнаваното кореспондира с митичната страна на мъртвите, със земята на предците…

… и до днес за мен мъртвите стават все по-различими като гласовете на Неотговореното, Неразрешеното и Неизпълненото, тъй като въпросите и изискванията, на които трябваше да дам решителен отговор, не ми се появяваха отвън, а възникваха от вътрешния свят.”  К.Г.Юнг

Целта на тази група е да ни свърже с душевните ни корени – там, където нишката на личната ни история се преплита със съдбата на нашите предшественици и не е ясно къде свършва тяхната съдба и къде започва нашата.

В нашия душевен апарат има динамични сили, които понякога властно нахлуват в живота ни и ни карат да преживяваме неща, които изглеждат по-силни от собствената ни воля, по-мощни от аргументите на собствения ни разум. В голямата си част тези динамични сили принадлежат на духовното наследство от нашите предшественици. Разглеждани негативно, те ни подчиняват на воля, която може да изглежда безсмислена и безмилостна към нас. Разглеждани позитивно, обаче, те са двигателите в нашето развитие, тъй като в същността си те са Неотговорените въпроси на предците ни, които ни тласкат да търсим и да се развиваме.

Тъй като те са това, което нашите предци не са успели да постигнат в живота си поради ограниченията на времето, в което са родени, те са силите, които тласкат семейната душа да се развива чрез делото на техните наследници. Едва когато  успеем да отговорим на зова на предците ни, в нас може да дойде това успокоение, което единствено доведеното докрай дело, може да донесе.  Или, както пише Юнг, “нашето вътрешно спокойствие и удовлетвореност до голяма степен зависят от това дали историческото семейство, което се персонифицира в индивида, е съгласно с ефимерните условия на нашето днес или не.”

Това е група, която отразява развитието на възгледите ми за законите, управляващи семейната душа, които познавах от метода на семейните констелации, а впоследствие бях променила с разбирането за индивидуалната еволюция и възстановяването на връзката с Висшия ни Аз.  Благодарение на Юнг отново се връщам към закона за еволюцията, но от гледна точка на колективното несъзнавано и духовното наследство на предците ни.  В този двудневен семинар ще изследваме кое е Неотговореното, Неразрешеното и Неизпълненото от нашите предци и в него ще търсим това, което те очакват от нас –  Да отговорим, Да разрешим, Да довършим. Яснотата, която имаме за техните въпроси към нас, е средството за трансформиране на колективните сили в нашето несъзнавано в позитивни фактори на нашия духовен растеж.

Ако потапянето в света на колективното несъзнавано във вашата семейна история е нещото, от което имате нужда точно в този момент от живота си – заповядайте!

Камелия Хаджийска